Base description which applies to whole site

Over rijksfinancien.nl/rijksbegroting.nl

Deze website is de integratie van het vroegere www.rijksbegroting.nl, waar de officiële stukken rond de rijksbegrotingscyclus op stonden, en www.rijksfinancien.nl, een website die in 2017 startte met het visualiseren van de open data uit de rijksbegrotingen en -jaarverslagen. In 2020 heeft de Minister van Financiën deze nieuwe website aangekondigd als een platform waarop de informatie rond begrotingen en jaarverslagen, links naar externe websites, evaluaties en visualisatie integraal en bij elkaar kan worden aangeboden. 

 

Licence